Farver Grafologi Tryghed Kærlighed Kontaktevne Angst Kontakt os


Forholdet
til omverdenen
dirigeres af barnets evne og behov for kontakt,
og behovet afhænger af, om barnet er
udadvendt eller indadvendt.

Det udadvendte barn
er åbent
interesseret
i omverdenen
og dens udfordringer.

Mens det
indadvendte barn nærmest holder omverdenen
på afstand.

Men selvom barnet
har behov for kontakt,
er det ikke sikkert,
at det også har
evnen til
at skabe kontakt,
og her
har det måske
brug for hjælp.


Et af de træk,
man i denne forbindelse vil se på,
er hvordan barnet
tegner huse:
er der
et rimeligt antal vinduer,
og især,
er der dør
og helst også
håndtag
i døren?

I dybdepsykologien
taler man om,
at "hus"
er symbol
for en selv,
og det vil derfor sige,
at hvis der ikke
er nogen dør,
er det ret vanskeligt
at kommunikere
med barnet
- man kan så at sige ikke komme 'ind til barnet',
og barnet
har svært ved
at komme 'ud'.



 

2001| center for analyse af børnetegninger |all rights reserved

- mail